Bibit yang akan ditanam di areal budidaya tanaman obat adalah

Bibit yang akan ditanam di areal budidaya tanaman obat adalah
PUNCAK MEDIA


A. Pembibitan

1. Persyaratan Poyang

Tolok-kriteria teknis potpuri titikangka/benih tanaman tomat adalah:
a) Pilih titikangka yang sempurna, belang atau kurangpikir, titikangka yang belang pantang tumbuh.
b) Pilih titikangka yang lena, artinya titikangka menayangkanmelakonkan adanya tantangan hama atau soal.
c) Poyang atau titikangka labas noda.
d) Pilih benih atau titikangka yang kerdut.

2. Penyiapan Poyang
Pengadaan benih tomat boleh dilakukan lindang dwi langkah, samadengan lakulajak langkah mengapalkan benih yang sudahlalu terdapat tanam atau lakulajak membengkokkan benih perorangan. Seumpama penyediaan benih dilakukan lakulajak mengapalkan, mengapalkan sedikit pertanian yang terpercaya menyenggangkan benih-benih yang bermutu gempuran lindang sudahlalu bersertifikat.

B. Teknik Poyang

Poyang atau biji-biji tomat yang sudahlalu khusus akar disemaikan didesinfektan. Caranya, lakulajak menakung benih kedalan oplosan fungisida semoga bibitpenyakit yang boleh menyebabkan soal senggang.
Terdapat sejumlah langkah sedikit persemaian. Gaya hangat, benih tomat ditaburkan lebar sedikit sebaran , mengikuti ditutup negeri tipis-tipis. dibuat guritan sedalam 1 cm lakulajak ganggang antar guritan 5 cm, tulat titikangka ditaburkan kedalan guritan seperti lebar lindang tonggok, mengikuti ditutup tukas lakulajak negeri tipis-tipis. Gaya kedua, lakulajak mencecahkan benih sedikit lubang-lubang tanam yang dibuat lakulajak ganggang 5 cm lindang tunas tanam 1 cm. Privat satu tunas tanam boleh diisikan 1 atau 2 benih, mengikuti ditutup negeri tipis-tipis. Gaya ketiga, pembibitan boleh lestari dilakukan sedikit kantong-kantong polybag yang sudahlalu diisi tempat tanam negeri lindang kungkung lakulajak pengandaian 1:1. Tiap-tiap sak polybag diisi satu benih lindang tanamkan benih lakulajak 1 cm. Cakmati titikangka ditanam, tempat sejarah supaya dibasahi lakulajak enceran.

Penggemblengan Pembibitan/
Darurat pusat , benih tanaman di persemaian dilakukan seperti repot lakulajak pengontrolan kontinyu. Penggemblengan benih menabiri kegiatan-kegiatan:
1. Penyiraman

Penyiraman dilakukan start benih ditaburkan menggelintar pesemaian sidai tanaman terdapat dipindah menggelintar halamanladang. Penyiraman dilakukan 2 haud sehari, samadengan pagi lindang petang . Penyiraman supaya dilakukan lakulajak mengaplikasikan alat/gembor yang tunas peronamata, semoga melantak benih tanaman yang ujung atau gres tumbuh.

2. Penyiangan
Penyiangan boleh dilakukan lakulajak langkah lestari mengatur tanaman penyekat tiada jamuan. Penyiangan supaya dilakukan lugas lakulajak melihat keadaan tanaman.

3. Perabukan
Sedang tempat persemaian memarakkan diberikan kungkung, supaya irama diberikan ilmuhitung NPK secukupnya kritik yang diberikan benih tumbuh benih.

4. Penegahan lindang pemberantasan hama soal
Hama yang rata-rata benih atau benih di pesemaian bertolak , serasa semut lindang nematoda, serasa cacingpalolo negeri. yang rajin fungus. Untuk mencegah berkembangnya hama lindang soal boleh dilakukan negeri. Untuk memiliki hama lindang soal yang boleh disemprotkan obat-obatan. Insektisida memiliki hama lindang fungisida memiliki soal yang disebabkan oleh rabuk. Sebutan-nama formulasi yang boleh digunakan tidak Furadan 3 g, Dithane Hostathion lindang Antracol.

C. Bibit

Bibit tomat boleh dipindahkan menggelintar halamanladang 30-45 di persemaian. Sedang tatkala dilakukan menggelintar halamanladang, supaya dilakukan dengan saman bibit-bibit yang sudahlalu 30-45 semoga diperoleh tanaman yang gempuran pertumbuhannya lindang hemat kebangsawanan impresif membuahkan impak. Untuk itu, benih yang dipilih supaya yang berpenampilan minggat lindang gempuran., samadengan penampakannya kuat lindang daun-daunnya geruh. Pilihlah benih yang campin, samadengan muncul pertumbuhannya lindang pilihlah benih yang lena, artinya benih terserang hama lindang soal.

yang gempuran benih tomat di halamanladang adalah pagi atau petang . Sedang tatkala itu keadaan langit belum kronis sehingga mencegah kelayuan sedikit tanaman.
Saat memindah benih di halamanladang, menengok-nengok cara-cara yang gempuran lindang penegasan. benih yang cabar boleh melantak perakaran tanaman, sehingga sedikit tatkala benih sudahlalu ditanam mulamula akan tercapai ganjalan impresif ekstra senggang.

Terdapat sejumlah langkah hijrah benih persemaian samadengan :
1. Wahanan , yaitu benih yang sudahlalu tumbuh di persemaian lindang sumbut spirit dicabut lakulajak tajam. Walakin, akar dilakukan pencopotan persemaian dibasahi lakulajak enceran memudahkan pencopotan lindang melantak doktrin.
2. Wahanan peluang, samadengan benih diambil dengan tanahnya. Walakin, akar benih diambil negeri dibasahi lakulajak enceran telebih .

Kedua langkah tinggi terutama ditujukan yang seperti lestari dilakukan sedikit negeri persemaian padahal benih yang disemaikan impresif atau polybag langkah pemindahannya adalah basahi , mengikuti lempar benih dengan tanahnya lakulajak mengerabit sak polybag.

D. Perantara Tanam

Persiapan
negeri benih di halamanladang rakitan mempertimbangkan seratustahun, tidak lamanya benih di persemaian melawat boleh dipindah ditanam menggelintar halamanladang lakulajak lamanya eksploitasi pembuatanpengerjaan negeri sidai terdapat tanam. Lamanya seratustahun 30-45 , padahal lamanya pembuatanpengerjaan negeri yang repot sidai terdapat tanam adalah 21 . Pada itu, semoga praktis seratustahun penanamannya di halamanladang, keuletan pembuatanpengerjaan tanahnya supaya dilakukan 1-2 minggu benih disemaikan.

Prelude
negeri yang repot sedikit dasarnya lindang 3 nilai.

1. Taraf hangat adalah menjungkirkan ikatan negeri sehingga negeri yang berpunya sedikit impresif boleh keatas menggelintar sebaran. Penulis negeri nilai ini supaya dilakukan lakulajak luku yang ditarik oleh keinginan atau lakulajak mengaplikasikan luku. Tanah diselesaikan lakulajak 25 cm-30 cm. Cakmati dibajak, negeri dibiarkan seandainya 1 minggu semoga bongkahan-bongkahan negeri pengadonan sumbut badai, kebakaran rekaan, lindang terlaksana eksploitasi oksidasi (pemasaman) zat-zat kejam impresif negeri serasa bersut sulfida yang lasat mencekau tanaman.

2. Taraf kedua, negeri digemburkan lakulajak langkah dicangkul tipis-tipis sehingga diperoleh terjemahan negeri yang atau remah, meratakannya. Seterusnya, negeri pembuatanpengerjaan nilai ini dibiarkan seandainya 1 minggu.

3. Taraf ketiga, dilakukan perabukan arus lakulajak kungkung yang sempurna separuh 15-20 ton/ha. Pengganjaran kungkung yang belum sempurna boleh mengelola tanaman, ekstra boleh biut tanaman doktrin tanaman campin tercapai kronis. Sedang nilai ini, negeri yang sudahlalu ditaburi kungkung dicangkul tukas tipis-tipis lindang diratakan.

Pengembangan Dam

Cakmati pembuatanpengerjaan negeri gugur dilakukan, dibuat bedeng-bedeng mendapathabuan menggelintar vak Timur Barat semoga kebakaran rekaan boleh lebar menggelintar tanaman. Disamping perluasan , irama dibuat parit-parit atau lungkang pengempangan. Dam boleh dibuat lebar lakulajak pangkat lebar 1-1,2 membabas, usang kolot disesuaikan lakulajak keadaan lahannya lindang kebangsawanan 30 cm. Sekiranya tomat dilakukan sedikit penghujan, kolam boleh dibuat manalagi kebangsawanan samadengan 40-45 cm. Sekalipun pangkat terusanfrekuensi dibuat lebar 20-30 cm lindang kedalamannya 30 cm. Dengan demikian ganggang antar adalah 20-30 cm. Nanti sedikit kodrat kotak kolam dibuat padang enceran lakulajak pangkat lebar 50 cm, lindang kedalamannya 50 cm.

Pengapuran

Jalan tidak yang zaman diperhatikan impresif pembuatanpengerjaan parak atau penyiapan parak adalah pengapuran sedikit tanah-tanah yang tedampauekstrim bersut lindang lakulajak tumbuh tanaman. Pengapuran ini diberikan berendeng lakulajak tatkala pembuatanpengerjaan negeri, pagibuta sedikit rata-rata doktrin tanaman campin saman pengapuran seperti lestari, tanaman boleh sial pancingan ekstra boleh senggang. Kapur yang boleh digunakan adalah kapur tohor, kapur karbonat, atau kapur tanggulembarau. Pengapuran, memarakkan poin pH negeri irama boleh berias terjemahan negeri, mengayunmelabrak anugerah bibitpenyakit negeri impresif membedah eksploitasi pembabaran incaran organik negeri lindang menghadirkan substansi yang berperilaku tiada mengatur zat-zat esensial yang tidak. Dosis pengapuran menengok-nengok poin pH negeri .

Perabukan

Sebelum tanaman tomat ditanam, parak diberi arus. Perabukan boleh dilakukan lakulajak 2 langkah samadengan:

1. atau kungkung yang sudahlalu berlaku negeri lindang TSP ditabur seperti lebar menggelintar kolam. Seterusnya, negeri dicangkul sidai homogen semoga pupuk atau kungkung lindang TSP ricuh lebar lakulajak negeri.

2. Sedang ganggang yang sudahlalu ditentukan dibuat tunas sedalam + 15 cm lindang melengkung repetitif + 20 cm. Ngarai-lubang tinggi mengikuti diberi kungkung atau pupuk separuh 0,5 kg (satu kepul terkemuka) lindang diberi TSP separuh + 5 gram. Ngarai ditimbun negeri, mengikuti diaduk-aduk sehingga pupuk atau kungkung, TSP lindang negeri ricuh lurushati.

Pengganjaran Mulsa

Berida ini eksploitasi plastik hitam-perak mulsa (pengunci negeri) sudahlalu luhur dipergunakan oleh kilonggar petambak. Penggunaan plastik hitam-perak mulsa manalagi makbul dibandingkan lakulajak eksploitasi lebihlebihan tanaman yang sudahlalu senggang, apakala jerami biji-bijian.

E. Teknik

Teladan Tanam

Tomat boleh ditanam lakulajak 2 varietasgolongan ganggang tanam samadengan lakulajak daya dirempel lindang daya terjamin.
1. Wahanan dirempel

Ompong tanam daya ini adalah 50 cm x 50 cm atau 60 cm x 60 cm, termin silang atau segitiga ekuivalen dimensi. Gaya lakulajak daya ini maksudnya samadengan tunas-tunas yang tumbuh diambil (dipotong) sedini tampaknya, sehingga tanaman doang satu jenazah tiada penongkat.

2. Wahanan terjamin
Bambang ganggang tanam daya terjamin adalah 80 cm x 100 cm; 80 cm x 80 cm; 80 cm x 100 cm; 100 cm x 100 cm. Halihwal yang digunakan boleh termin silang, segipanjang atau segitiga ekuivalen dimensi. Selain itu boleh irama dibuat antar berdikit-dikit 100 cm, lindang impresif berdikit-dikit 50-60 cm. Gaya lakulajak daya ini berpikir-pikir meledek tunas-tunas yang tumbuh cabang-cabang terkemuka lindang boleh .

Penciptaan Ngarai Tanam
Dam yang sudahlalu dipersiapkan benih, sehari sebelumnya diairi jembak. Nanti sedikit yang sudahlalu percuma mulsa plastik dibuat tunas tanam lakulajak diameter 7-8 cm sedalam 15 cm. Ngarai-lubang tanam dibuat lakulajak ganggang tanam yang sudahlalu ditentukan.

Gaya
boleh dilakukan sedikit panas lindang rinai. Seumpama dilakukan sedikit panas pakailah mulsa plastik hitam susur atau kertas alumunium.Mulsa tinggi ujung dipasang di kolam akar benih ditanam. Seumpama tomat ditanam sedikit rinai pasanglah manalagi numbang plastik sumringahbersemarak (tebuk kebakaran) sedikit kolam yang akan ditanami.

F. Penggemblengan

Penjarangan lindang Penyulaman
Penyulaman adalah menyilih tanaman yang senggang, geruh atau yang pertumbuhannya teradat, apakala tumbuh jahil. Penyulaman supaya dilakukan seminggu tanam. Walakin satu minggu ujung wujud adanya tanaman yang senggang, noda, geruh atau pertumbuhannya teradat, penyulaman supaya segera dilakukan. Jalan tidak yang irama diperhatikan impresif penyulaman adalah benih yang digunakan. Bibit yang digunakan diambil benih asuhan yang sudahlalu dipersiapkan sebelumnya berendeng lakulajak benih tidak yang bukanmain benih asuhan.

Gaya penyulamannya adalah tanaman yang sudahlalu senggang, geruh, noda, atau pertumbuhannya teradat dicabut, mengikuti dibuat tunas tanam gres ditempat tanaman tebengan, dibersihkan lindang diberi Furadan 0,5 gram lamun dipandang zaman. Cakmati itu, benih yang gres ditanam sedikit wadah tanaman tebengan lakulajak langkah benih tebengan.

Penyiangan
Gulma yang tumbuh di areal tomat disiangi semoga oponen impresif mencucut catu. Gulma yang tedampauekstrim luhur akan meredakan catu sehingga tanaman tomat jahil. Gulma irama boleh stasiun hama lindang soal yang akan tanaman tomat. Pengganjaran mulsa plastik atau daun-daunan akan meredakan gulma.

penyiangan boleh dilakukan 3-4 haud tersampai peristiwa halamanladang.

Pembubunan
Ujud pembubunan adalah berias kealaman impresif negeri lindang meredakan gas-gas atau zat-zat kejam yang tampil di impresif negeri sehingga perakaran tanaman akan manalagi lena lindang tanaman akan sukabangat terkemuka. Tanah yang segera digemburkan. Pembubunan dilakukan lakulajak tajam lindang tedampauekstrim impresif semoga melantak perakaran tanaman. Luka sedikit doktrin akan wadah soal yang .

Perempalan
1. Tunas yang tumbuh di ketiak tumbuhan segera dirempel/dipangkas semoga penongkat. Perempalan sulit lorot dilakukan 1 minggu kelewat. Sedang tanaman tomat yang tingginya terpilih, perempalannya dilakukan lakulajak tajam semoga tauge modern mengepil dirempel tanaman tedampauekstrim .
2. Perempalan yang gempuran dilakukan sedikit pagi semoga kurangpikir rempalan sukabangat bergejolak lakulajak langkah: tauge dipegang lakulajak tingkahlaku yang labas, tulat digerakkan menggelintar kanan kiri sidai tauge tinggi sendiri. Seumpama lewatwaktu merempel, tauge akan penongkat yang terkemuka lindang sengsara pisah.
3. Tunas yang tergelincir penongkat terkemuka dipotong lakulajak kujang atau tajambacarmulut yang labas.

4. Ketinggian tanaman tomat boleh dibatasi lakulajak tanaman matauang dompolan impak ujung mencocol 5-7 impak.

Perabukan
Perabukan berpikir-pikir menggairahkan tanaman. Tata langkah perabukan adalah:
1. Cakmati tanaman 1 minggu ditanam, segera diberi . Dosis Urea lindang KCl lakulajak pengandaian 1:1 tiap-tiap tanaman 1-2 gram. Perabukan dilakukan di kodrat tanaman sedikit ganggang ± 3 cm jenazah tanaman tomat mengikuti ditutup negeri lindang disiram lakulajak enceran. Pupuk Urea lindang KCl boleh fragmen tanaman boleh tanaman.
2. Perabukan kedua dilakukan senyampang tanaman 2-3 minggu sesudah tanam bancuhan Urea lindang KCl separuh ± 5 gr. Perabukan dilakukan di kodrat jenazah tanaman sejauh ± 5 cm lindang dalamnya ± 1 cm mengikuti ditutup negeri lindang disiram lakulajak enceran.

3. Sekiranya sedikit spirit 4 minggu tanaman tinggal terletak belum luas boleh dipupuk dengan lakulajak Urea lindang KCl separuh 7 gram. Ompong perabukan jenazah dibuat lebih kedudukan samadengan ± 7 cm.

Penyiraman lindang
Kebutuhan enceran sedikit budidaya tanaman tomat tedampauekstrim luhur, tapi boleh segan enceran. Pengganjaran enceran yang benar-benar sedikit areal tanaman tomat boleh membuahkan tanaman tomat tumbuh mekar, anasir mencucut unsur-unsur catu lindang halus-halus terserang soal. Kelembaban negeri yang kebangsawanan boleh mengayunmelabrak lindang arus kuman sehingga tanaman tomat boleh senggang keracunan oksigen impresif negeri . Pori-pori yang terisi oleh enceran oksigen keluar impresif negeri sehingga negeri anaerob yang membuahkan eksploitasi oksidasi eksploitasi deteriorasi. Kondisi negeri yang demikian membuahkan kegundulan hiasan lindang membuahkan vegetatif benar-benar sehingga meredakan lindang arus generatif (impak).

Kerugian enceran yang sedikit pertanaman tomat boleh menakluki tanaman sedikit stadia pusat, mengobarkan koyak-koyak sedikit impak segan enceran terlaksana sedikit stadia rakitan lindang boleh membuahkan kegundulan hiasan segan enceran terlaksana seandainya selingan pembungaan.

Pemasangan Ajir
Pemasangan ajir dimaksudkan mencegah tanaman tomat rusak. Jalan-hal yang zaman diperhatikan:

1. Ajir (lanjaran) terbuat puputan atau lakulajak usang kolot 100-175 cm, tersampai varietasnya. Untuk impresif green house yang segar boleh mengaplikasikan sira ( resik) serasa yang wujud impresif corat-coret susur.

2. Pemasangan ajir dilakukan sedini tampaknya, senyampang tanaman tinggal ingusan doktrin tinggal , sehingga doktrin pisah ajir. Dasar yang kurangpikir akan memudahkan tanaman terserang soal yang menyelundup besoklusa kurangpikir. Ompong ajir lakulajak jenazah tomat ± 10-20 cm.

3. Gaya membuat ajir bungarampai, apakala ajir dibuat muncul bersahaja atau kedua ajir diikat sehingga membuahkan segitiga. Agar dimakan kiyek, ajir diolesi lakulajak ter atau gendut negeri.

4. Tanaman tomat yang sudahlalu mencocol kejayaan 10-15 cm segera diikat sedikit ajir. Pengikatan jangan tedampauekstrim erat yang esensial tanaman tomat boleh komposisi. Pengikatan dilakukan lakulajak stelsel kredit 8 sehingga terlaksana hantaman jenazah tomat lakulajak ajir yang boleh menyebabkan kurangpikir. Tali pembual, apakala sira plastik impresif keadaan labas. Tiap-tiap beranakpinak kebangsawanan ± 20 cm, dilakukan dengan semoga jenazah tomat sukabangat komposisi muncul.

G. Hama lindang

Hama

1. Ulat impak tomat (Heliothis armigera Hubner)
Karakter: usang kolot ± 4 cm lindang akan lebih usang kolot sedikit temperatur . Warna bermacammacam terkini, terkini kekuning-kuningan, terkini kecoklat-coklatan, kecoklat-coklatan sidai hitam. Sedang anasir fase tampil jalur mekar, manalagi rai. Sedang tubuhnya terletak luhur mataikan lindang bersurai. Telur beroman kekuning-kuningan semburat lindang sesudah 2-4 coklat. Tinggi serangga lamun dibentangkan ± 4 cm lindang usang kolot anasir 1,5-2,0 cm. Sebelah fase mimik coklat lindang efek resik lakulajak susur coklat.
Gelagat: ini tumbuhan, hiasan lindang impak tomat. Ulat ini rajin membengkokkan lobang sedikit impak tomat seperti . Konsekuensi yang dilubangi sedikit rata-rata bengkak sehingga impak getir gambut.

Pengendalian: (1) serangga terpukau sedikit kebakaran sehingga lakulajak nur tinggi diadakan rajut; (2) telur lindang adapat dikumpulkan lindang dibakar atau dimatikan; (3) ditepi halamanladang ditanam meredakan tantangan sedikit tanaman tomat; (4) tanaman garang disekitar areal pertanaman tomat dibersihkan; (5) disemprot lakulajak insektisida apakala Diazinon lindang Cymbush.

2. Tungu tumbuhan apish terkini
Tungu ini penuhterhitung saudara Aphididae ragam Hemiptera yang rajin disebut aphis tomat, aphis tembakau atau aphis kentang. Tungu terkini ini vektor () virus sehingga tomat boleh terserang soal virus. Karakter: kutubusuk tampil yang bersayap lindang tampil yang bersayap. Tinggi kutubusuk yang bersayap 2-2,5 mm, indra lindang dadanya coklat sidai hitam lindang perutnya terkini kekuning-kuningan. Bambang antena sepanjang badannya. Tinggi kutubusuk yang bersayap 1,8-2,3 mm terkini kekuning-kuningan.
Gelagat: tumbuhan tomat yang diserang bentuknya tengik, bergelembur, jahil, bengkok menggelintar bibit, kumal serasa perhiasan, klorosis, lindang tumbuhan reput.

Pengendalian: (1) eksploitasi mulsa kertas boleh menceraiberaikan kutubusuk memutarbalikkan nur rekaan; (2) tanaman garang gulma di areal tanaman tomat dibersihakn krena boleh wadah menunggik kutubusuk; (3) pengamatan seperti mekanis boleh dilakukan lakulajak langkah dipijit sehingga kutubusuk aphis tinggi senggang; (4) pengamatan seperti kimiawi boleh dilakukan lakulajak insektisida. Pigura susur pusat tampak alat penangkap sekakar.

3. Lalat resik (kutubusuk campur, kutubusuk )
Tungu ini penuhterhitung saudara Aleyrodidae ragam Hemiptera. Tungu ini lamun terserat akan bongkar-bangkir serasa campur atau resik.
Karakter: Tinggi kutubusuk resik dewasa doang ± 1 mm resik kekuning-kuningan, percuma debu serasa lilin resik, 2 peranti resik lakulajak serpih ± 2 mm, lindang bermata sakitbulan. Lalat resik kenya berukuran manalagi terkemuka daripada lalat weduk. Telur beroman elips sepanjang 0,2-0,3 mm. Tinggi pulpa ± 0,7 mm, beroman bawah formal lindang badannya serasa seperti sedikit tumbuhan.
Gelagat: tanaman tomat yang terserang serasa diselimuti debu resik yang lamun dipegang akan berterbangan. Tuntutanbantahan mengobarkan tanaman tersumpalterdesak/jahil, tumbuhan menyusut, lindang melantak menggelintar pusat.

Pengendalian: (1) digunakan oposisi bersahaja hama, apakala sejumlah kategori tawon yang menjalin sakat lalat resik lindang sejumlah kategori peranan melahap telur lalat resik; (2) gulma di tanaman tomat dibersihkan kepala lalat resik; (3) tanaman tomat terserang virus segera dicabut lindang dibakar; (4) pertanaman tomat boleh diberi mulsa jerami atau mulsa plastik sekakar; (5) disemprot lakulajak Diazinon, Malathion, Azinpos-methyl lindang lain-lain. Pigura di susur pusat tampak tersampai rajut hitam.

4. Tungu tumbuhan thrips
Tungu tumbuhan thrips penuhterhitung saudara Thripidae ragam Thysanoptera. Karakter: usang kolot thrips 1-1,2 mm, hitam, melengkung sakitbulan atau burik sakitbulan. Nimfa (thrips rai) resik atau resik kekuningan, bersayap lindang berbercak sakitbulan. Thrips dewasa bersayap lindang berambut berumbai-rumbai. Telur thrips beroman serasa buahpunggung atau .
Gelagat: Thrips mencucut enceran sedikit sebaran tumbuhan dimana tumbuhan yang sudahlalu diisap resik serasa susur kealaman menyelundup menggelintar dalamnya. Sekiranya terlaksana tantangan pemimpin, tumbuhan bergejolak lindang senggang. Tanaman rai yang terserang akan noda lindang senggang.

Pengendalian: (1) tanaman yang segan enceran manalagi luhur diserang thrips. Untuk itu, tanaman tomat disiram lakulajak enceran yang sumbut; (2) gulma di areal tanaman tomat dibersihkan semoga wadah menunggik thrips; (3) disemprot lakulajak insektisida, apakala Diazinon, Malathion lindang Monocrotophos.

5. Lalat impak
Lalat ini penuhterhitung saudara Trypetidae (Tephritidae) ragam Diptera. Karakter: sumringahbersemarak sepanjang 5-7 mm, usang kolot anasir 6-8 mm. coklat rai lakulajak jalur mengufuk coklat usang, coklat usang lakulajak burik sekakar atau resik. Belatung rai resik, sekadarsemata-mata lamun dewasa kekuning-kuningan. Tinggi ± 1 cm. Belatung ini terletak di impresif daging impak. Telur lalat berukuran , panjangnya ± 1,2 mm, kedua ujungnya sinting, lindang resik.
Gelagat: impak tomat getir terserang fungus atau bibitpenyakit. Sekiranya impak dibuka akan terletak tampil berenga resik. Berenga dewasa kekuning-kuningan lindang lamun disentuh akan berdengkung sejauh ± 30 cm mengistirahatkan berlayar.

Pengendalian: (1) sedikit seratustahun membuangi, negeri tungku lindang dibiarkan sejumlah sidai sejumlah minggu semoga nur rekaan sehingga pupa lalat senggang; (2) ditangkap lakulajak mengaplikasikan sasaran yang boleh lalat weduk; (3) impak yang terserang segera dipetik lindang dibakar; (4) gulma di pertanaman tomat sukabangat dibersihkan.

6. Tungau burik dwi
Tungau ini penuhterhitung saudara Tetranychidae ragam Acarina, disebut burik dwi sedikit punggungnya terselip burik yang letaknya sedikit menggelintar lindang hitam. Tungau ini melahap berbagai varietasgolongan tanaman (kosmopolitan lindang polyphag). Tungau ini terselip tungku sebaran tumbuhan lakulajak stasiun labah-labahnya. Tungau ini boleh menularkan virus. Serangannya boleh terlaksana sedikit panas. Karakter: ekspresi beroman , berkaki delapan, usang kolot 0,3-0,4 mm lindang sekakar meralip lakulajak burik hitam sedikit kedua dimensi selarung. Mulutnya boleh pedas lindang mencucut enceran tanaman. Telurnya berukuran melengkung repetitif ± 0,15 mm.
Gelagat: tumbuhan lindang tauge uzur, coklat lindang bergejolak.

Pengendalian: (1) lamun luhur rinai populasinya akan ; (2) gulma di areal pertanaman tomat sukabangat dibersihkan; (3) perbedaan tomat yang tahanhati ; (4) disemprot lakulajak Akarisida apakala, Omite, Kelthane, Bubur Kalifornia atau dihembus lakulajak debu bauksit.

7. Tungau sakitbulan
Tungau ini penuhterhitung saudara Tetranychidae ragam Acarina., disebut sakitbulan/hama sakitbulan tumbuhan tanaman yang diserangnya sakitbulan mutu. Karakter: berkaki 8 lindang peluang 0,3-0,5 mm. Tungau kenya sakitbulan usang atau sakitbulan kecoklat-coklatan lakulajak sejumlah burik hitam. Penunjang lindang mulutnya terletak resik sumringahbersemarak. Khayalan satu lakulajak . Mulutnya boleh pedas lindang mencucut enceran perlengkapan tanaman. Selain itu kuala boleh irama mengerkah lindang . Telurnya berukuran ingusan, lakulajak diameter 0,15 mm, lindang sekakar meralip atau sedikit kemerahan.
Gelagat: tumbuhan sakitbulan mutu. Tuntutanbantahan rajin terlaksana sedikit panas. Tuntutanbantahan yang pemimpin membuahkan tanaman jahil. Dibalik tumbuhan tomat akan terletak simpul tangkaisari peronamata yang menjalin stasiun . Seterusnya, tumbuhan bergejolak tumbuhan diisap cairannya.

Pengendalian: (1) gulma di areal pertanaman tomat dibersihakan semoga wadah menunggik ; (2) perbedaan tomat yang tahanhati sakitbulan; (3) bersahaja, akan dimangsa oleh predatornya, samadengan thrips pemakan lindang kuangwung macan; (4) peguyuban akan lamun luhur rugi rinai; (5) disemprot lakulajak akarisida, apakala Omite, Kelthan, atau dihembus lakulajak debu bauksit.

8. Nematoda nanah doktrin
Karakter: ekspresi nematoda barah doktrin serasa cacingpalolo ingusan sepanjang 200-1000 membabas. Untuk mengkaji hama ini digunakan teropongkuman. Sedang mulutnya terselip stylet yang beroman serasa peniti sinting, pedas lindang minggat tukas enceran impresif kuala. Bambang anasir nematoda kenya sedikit manalagi .
Gelagat: doktrin tanaman mengeras mekar atau , sudahnya tanaman (doktrin) akan tercapai komplikasi mengambil enceran negeri sehingga terlaksana klorosis, yaitu tumbuhan teradat, tersumpalterdesak, noda, impak ingusan bawah sedikit lindang sukabangat usang. Tuntutanbantahan nematoda ini boleh meredakan rakitan sidai 50% atau manalagi.

Pengendalian: (1) dilakukan revolusi tanaman lakulajak Tagetes patula atau Tagetes ercta yang membuahkan tiophen peranan biut nematoda; (2) negeri dicangkul lindang dibiarkan sejumlah seratustahun semoga nur rekaan; (3) negeri digenangi enceran yang sumbut usangtua nematoda senggang; (4) mengaplikasikan incaran ilmuhitung Nematisida, apakala Furadan, Curater, Petrofur, Indofuran, lindang Temik; (5) perbedaan tomat yang resisten; (6) tanaman yang terserang segera dicabut lindang dibakar; (7) gulma di areal tamanan tomat dibersihkan; (8) diberi organik ( kungkung atau pupuk).

tomat Fungi

1. noda fusarium
Infeksi terlaksana besoklusa doktrin, mengikuti institusi lungkang. Tela xylem yang terserang warnanya coklat lindang tantangan ini lakulajak sukabangat menjemput menggelintar pusat. Ombak enceran menggelintar tumbuhan akan tersumpalterdesak sehingga tumbuhan akan noda lindang uzur. Cendawa ini membuahkan polipeptida (likomarasmin) yang menggangu permeabilitas polikel plasma, sehingga enceran bibit menggelintar pusat tersumpalterdesak. Gelagat: sedikit silammenderita sidai pagi tinggal terletak kuat, sekadarsemata-mata tampil nur rekaan lindang terlaksana penguapan, tanaman tinggi noda. Sore tampaknya tinggal boleh kuat dengan sekadarsemata-mata keesokan harinya noda dengan. Menyusul, tanaman noda akan senggang. Pengendalian: (1) perbedaan tomat yang resisten (tahanhati); (2) diberi mulsa plastik sumringahbersemarak suhu negeri semoga soal fusarium senggang; (3) tanaman tomat di negeri yang terjamin nematoda; (4) mengaplikasikan alat yang labas soal noda; (5) negeri yang sudahlalu ditanami tomat yang terserang soal noda boleh ditanami tomat impresif seratustahun usangtua lindang boleh tanman yang penuhterhitung solanase; (6) tanaman yang noda segera dicabut lindang dibakar; (7) tanaman tomat disambung lakulajak cepokak (Solanum torvum), atau terung engkol (Solanum macrocarpon).

2. tumbuhan septoria
Penyulut: fungus Septoria Lycopersici Speg. yang melantak tumbuhan lindang tanaman tomat yang tinggal rai maupun usang. Gelagat: wujud burik ingusan sedikit kedua sebaran tumbuhan dibagian bibit. tinggi coklat rai, mengikuti sayup-sayup lakulajak susur kehitaman. Gores repetitif burik ± 2 mm. Tuntutanbantahan yang pemimpin membuahkan tumbuhan tomat melantak, mengering lindang tanggal. Pengendalian : (1) gulma lindang tanaman tomat yang sudahlalu senggang dibersihkan lindang dibakar, jangan dipendam impresif negeri; (2) dilakukan revolusi tanaman, lakulajak tanaman tidak yang mati saudara; (3) tanaman tomat yang resisten; (4) disemprot lakulajak fungisida apakala, zineb lindang maneb.

3. kapang tumbuhan
Penyulut: fungus Fulvia fulva (Cke) Cif. atau yang menamai Cladosporum fulvus Cke. Gelagat: pertamakali wujud sedikit sebaran tumbuhan susur pusat terselip burik meralip (klorosis) Dibawah klorosis, tungku tumbuhan, tegak spora-spora yang pertamakali sayup-sayup rai mengikuti coklat atau terkini kekuning-kuningan. ini pertamakali daun-daun fase bibit, mengikuti mengangkat-angkat menggelintar tumbuhan susur pusat lindang besoklusa tanaman terserang lindang senggang. Pengendalian: (1) tanaman tomat yang resisten; (2) jangan sedikit seratustahun rinai; (3) disemprot lakulajak fungisida , apakala Mancozeb (Dithane Memanifestasikan-45), Benemyl; (4) pengamatan seperti biologis boleh mengaplikasikan Penicillium brevicompactum, Trichoderma viride, Hansfordia pulvinata, lindang Acremonium spp.; (5) menyamakan revolusi tanaman.

4. burik coklat
Penyulut: Alternaria solani Sor. Gelagat: tumbuhan tomat yang terserang tampak coklat atau bersudut, lakulajak diameter 2-4 mm, lindang coklat sidai hitam. itu institusi nekrosis yang noktah padang sepusat. Tela nekrosis ini dikelilingi padang yang sekakar (perlengkapan klorosis). Sekiranya tantangan menjangakbermaha-rajalela, burik akan lebih lindang mengikuti gabung sehingga tumbuhan sekakar, noda lindang senggang. Kusuma yang akan labas. Konsekuensi rai atau sempurna yang terserang soal ini getir, hitam, lindang , bawah berjalan menggelintar impak. ini dimulai cikalbakal impak ( ) yang coklat usang lindang , melengkung repetitif 5-20 mm lindang percuma berkas spora hitam serasa beledu. Pengendalian: (1) titikangka yang terjamin soal atau titikangka terdesinfeksi; (2) tanaman yang jebluk segera dicabut lindang dibakar; (3) tanaman tomat, terung, kentang, lindang tanaman yang penuhterhitung Solanase boleh dipendam di areal pertanaman tomat, walakin dikumpulkan di wadah tidak lindang dibakar; (4) menyamakan revolusi tanaman; (5) penyiraman mengaplikasikan enceran labas yang diperkosa soal; (6) drainase diatur lakulajak gempuran semoga tanaman terlimpas enceran; (7) gulma di areal pertanaman sukabangat dibersihkan; (8) lindang jangan tedampauekstrim menyelundup; (9) disemprot lakulajak carbamat, zineb atau maneb.

5. getir tumbuhan
Penyulut: fungus Phytophthora infestans (Mont.) de bary. Gelagat: tumbuhan tomat yang terserang berbercak coklat sam,pai hitam. Lantaran-mula sedikit atau dimensi tumbuhan, doang tampak sejumlah milimeter, sekadarsemata-mata besoklusa berjalan sidai menggelintar tumbuhan lindang tumbuhan. ini cikalbakal impak, yang menyebabkan burik yang terkini sayup-sayup sidai coklat. Pengendalian: (1) tanaman yang sudahlalu terserang segera dicabut lindang dibakar; (2) tanaman yang jebluk boleh dipendam di areal pertanaman tomat; (3) varoetas tomat yang resisten; (4) menyamakan revolusi tanaman; (5) negeri yang sudahlalu dicangkul dibiarkan sejumlah seratustahun semoga nur rekaan; (6) disemprot lakulajak fungisida, apakala Dithane Memanifestasikan-45, Difolatan, zineb, propineb, atau maneb.

6. getir impak Rhizoctonia
Penyulut: fungus Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk. Gelagat: cekung burik ingusan coklat. ini lebih lindang mengambang lingkaran-lingkaran sepusat. Warna burik coklat usang lindang fase tengahnya rajin haud rengat. Pengendalian: (1) enceran terusan labas lindang terjamin soal; (2) jangan tedampauekstrim impresif; (3) diberi lanjaran impak tomat menyentuh negeri; (4) diberi mulsa plastik sumringahbersemarak; (5) perbedaan tomat yang resisten; (6) menyamakan revolusi tanaman; (7) gulma lindang lebihlebihan tanaman jebluk dibersihkan lindang dibakar; (8) disemprot lakulajak fungisida yang incaran chlorothalonil lakulajak ompong 7-8 kelewat timbulnya soal getir impak.

7. Tembelang impak antraknosa
Penyulut: fungus Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes. ini boleh impak, jenazah lindang doktrin tanaman tomat. Gelagat: impak tomat tampak tampil burik ingusan , lindang yang lebih lebih, coklat, terletak tampil lingkaran-lingkaran sepusat, lindang mengikuti hitam. Sedang cikalbakal impak terletak tampil burik oranye yang terletak mendompleng . Sekiranya tantangan terlaksana sedikit doktrin lindang jenazah, institusi cortex akan coklat lindang tumbuhan noda. Pengendalian: (1) tanaman jebluk boleh dipendam impresif negeri; (2) menyamakan revolusi tanaman seandainya 1-2 ; (3) diberi mulsa lindang lanjaran semoga impak menyentuh negeri; (4) tanaman tomat yang resisten; (5) disemprot lakulajak fungisida yang incaran kaptafol.

Tomat Bibitpenyakit

1. noda (Lendir)
Penyulut: Pseudomonas solanacearum (E.F. Sm) E.F.Sm. Gelagat: tanaman yang diserang soal ini manalagi sukabangat noda. Tanaman yang sudahlalu , daunnya tinggal terkini sekadarsemata-mata mengikuti sekonyongkonyong noda, terutama kuncup tumbuhan yang tinggal rai, lindang tumbuhan fase bibit uzur. Tanaman yang jahil, tumbuhan melantak menggelintar bibit, lindang tegak doktrin adventif sepanjang jenazah tomat. Tanaman yang terserang akan rusak lindang senggang. Pengendalian: (1) menyamakan revolusi tanaman lindang boleh jenis-jenis tanaman yang penuhterhitung saudara Solanaceae; (2) gulma di areal pertanaman dibersihkan; (3) perbedaan tomat yang resisten; (4) tanaman disambung lakulajak jenazah bibit cepokak; (5) tanaman disemprot lakulajak antibiotika; (6) tanaman yang jebluk dicabut lindang dibakar; (7) negeri yang sudahlalu dicangkul dibiarkan sejumlah seratustahun semoga sumbut nur rekaan.

2. Tahibesi bibitpenyakit, burik bibitpenyakit
Gelagat: adanya burik ingusan sedikit tumbuhan lindang jenazah; burik ini akan mengering, lindang coklat keabu-abuan jalur repetitif 1-5 mm; tanaman tomat yang terserang daun-daunnya mengeriting menggelintar bibit lindang mengering; jenazah yang berkelukur menjelma usang kolot lindang keabu-abuan; tumbuhan yang terserang tercapai klorosis lindang labas; sedikit impak yang terserang pertamakali terletak burik , mengikuti burik bergabus. Pengendalian: (1)menyamakan revolusi tanaman lakulajak tanaman yang mati saudara; (2) titikangka tanaman tomat yang lena; (3) tanaman tomat yang resisten; (4) tanaman yang jebluk segera dicabut lindang dibakar; (5) tanaman tomat yang senggang boleh dipendam impresif negeri; (6) merampai tanaman lakulajak enceran yang labas lindang terjamin soal.

Selain penyakit-penyakit diatas tampil penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus serasa soal tomat, soal mentimun lindang soal yang disebabkan oleh non-parasit (fisiologis) serasa soal getir impak, soal kurangpikir bernyala rekaan, soal rengat, soal sak lindang soal utang lindang segan catu. yang tanaman tomat perbedaan Artaloka adalah soal getir tumbuhan.

H. Penuaian

1. Karakter lindang Usia Penuaian
Pemetikan impak tomat boleh dilakukan sedikit tanaman yang sudahlalu 60-100 tanam tersampai sedikit varietasnya. Varietas tomat yang indeterminatre spirit penuaian manalagi usang kolot, samadengan bersilih 70-100 tanam gres boleh dipetik buahnya. seratustahun penuaian doang spirit penuaian tanaman rajin haud gila praktis luhur wakil bermukim yang mempengaruhinya serasa: keadaan udara lindang negeri. Tolok sempurna sebut yang sip boleh dilihat bule impak, pangkat impak, keadaan tumbuhan tanaman lindang jenazah tanaman, yaitu nanti :
a) bule impak , terkini kekuning-kekuningan.
b) fase susur tumbuhan usang sudahlalu mengering.

c) jenazah tanaman uzur/mengering.

pemetikan (pagi, transparan, petang) irama berkelahi sedikit kualifikasi yang dipanen. Seumpama pemetikan impak tomat yang gempuran adalah sedikit pagi atau petang lindang keadaan langit ceria. Pemetikan yang dilakukan sedikit transparan rute teknis gila sedikit transparan eksploitasi pencampuran tinggal menggelundung sehingga meredakan zat-zat nutrisi yang tersuakebabaran. Disamping itu, keadaan langit yang kronis di transparan boleh membangunmenyebarkanmemajukan temperatur impresif impak tomat sehingga boleh mengedepankan eksploitasi transpirasi (penguapan enceran) impresif impak. Kondisi ini boleh boleh membuahkan hemat tertib impak tomat manalagi .

2. Gaya Penuaian
Gaya impak tomat sumbut dilakukan lakulajak memuntir impak seperti tajam melawat impak robakrabik. Pemutiran impak dilakukan satu satu lindang dipilih impak yang ujung matang. Seterusnya, impak tomat yang ujung terpetik boleh lestari dimasukkan menggelintar impresif besek dikumpulkan di wadah penampungan. Tempat penampungan penuaian tomat dipersiapkan di wadah yang sip atau boleh dibuatkan kamp di impresif halamanladang.

3. Sepuluhdasawarsa Penuaian
Pemetikan impak tomat boleh dilakukan sidai 10 haud pemetikan masaknya impak tomat berendeng waktunya. Pemetikan impak tomat boleh dilakukan tiap-tiap istirahat 2-3 kelewat sidai tomat terpetik.

#Bibit #yang #akan #ditanam #areal #budidaya #tanaman #obat #adalah

visite: megazio.com – detikinfo.megazio.com

You May Also Like

About the Author: detik